All male panels

All male panels

 

 
Geen afbeeldingen? Webversie
 

 

Congratulations, you have an all male panel

Met regelmaat komen er aankondigingen voor congressen of symposia voorbij met enkel mannelijke sprekers, terwijl er vaak ook voldoende vrouwen met expertise zijn. In deze nieuwsbrief willen wij daarom aandacht besteden aan zogenoemde "all male panels". 

 
 

Hebben alleen mannen een vrije wil? 

Zoals dit congres over "de vrije wil". Een interdisciplinaire discussie over de impact van de vrije wil, maar waar alleen mannen hun visie presenteren. Zie ook Angels in Action.

 

 kwaliteit
 

vrije wil

 
 

Wat is de kans op een all male panel?

Als er opmerkingen worden gemaakt over "all male panels", is de reactie vaak dat dit gewoon "toeval" is. Men denkt zelfs dat gender helemaal geen rol speelde in de keuze van sprekers. Maar volgens statistici is de kans dat er "toevallig" een all male panel ontstaat helemaal niet zo groot. Wanneer gender geen factor zou zijn bij het samenstellen van panels, is het zeer onwaarschijnlijk dat er geen enkele vrouw bij zit. All male panels is dus niet iets wat "just happens". Lees hier meer.

male panel

 
 

10rules

Hoe krijgen we vrouwen in panels?

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je een panel samenstelt dat een betere afspiegeling vormt van het beoogde publiek? In een recent artikel staan 10 simpele regels beschreven die voor een gender gebalanceerd panel kunnen zorgen (Martin, 2014). Bijvoorbeeld:
#1. Verzamel data. Ga na hoeveel vrouwen zich hebben ingeschreven voor het congres en bepaal op basis hiervan de gender balans van de sprekers.
#4. Zorg voor een gebalanceerd organisatiecomité. Als er geen diversiteit in het organisatiecomité is, is diversiteit onder de sprekers ook niet waarschijnlijk.

Lees het hele artikel hier.

 
 

 

approved

Wat is een redelijk aantal vrouwen om naar te streven in een panel, als de vertegenwoordiging van vrouwen per vakgebied zo verschilt? Onder de tab "Angels Approved" vind je een link naar een online tool om te berekenen wat een redelijke sprekers verhouding zou zijn, gegeven de aanwezigheid van vrouwen in de populatie.

 

calculator

 
 

filmsterVoor meer (internationale) voorbeelden van alle male panels, zie deze ludieke website: Congrats, you have an all male panel!

 
 
 
 

Oproep

We roepen iedereen op andere voorbeelden van, of persoonlijke ervaringen met "all male panels" onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl