Genderbias op congressen

Genderbias op congressen

 

 
Geen afbeeldingen? Webversie
 
 
     
 
 

Gender bias op congressen

Met het congresseizoen voor de deur willen we in deze nieuwsbrief de aandacht vestigen op impliciete bias tijdens congressen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen niet alleen minder kansen krijgen tijdens congressen, maar dat ze ook minder respect krijgen dan ze verdienen.

 

Van 2003 tot 2015 heeft een aantal onderzoekers het percentage vrouwen bijgehouden onder sprekers en voorzitters van symposia op het jaarlijkse SPSP congres (internationaal congres voor sociale en persoonlijkheidspsychologie). Het goede nieuws is dat steeds meer vrouwen symposia organiseerden en voorstellen indienden in de loop van de studie (dertien jaar). Minder reden tot optimisme biedt het feit dat er alsnog meer mannelijke sprekers zijn dan vrouwelijke sprekers; 28% van alle symposia hadden één vrouwelijke spreker en 15.5% van de symposia bestonden zelfs volledig uit mannelijke sprekers. Vrouwen van iedere academische rang waren verder nog steeds ondervertegenwoordigd op de congressen, behalve op hoogleraars-niveau. Tot slot zijn mannelijke voorzitters van symposia meer geneigd mannen uit te nodigen dan vrouwen voor hun symposium dan vrouwen.

 

 

Dr. Yael Niv, neurowetenschapper op Princeton, viel het op dat ook in haar onderzoeksveld vrouwen erg ondervertegenwoordigd zijn op congressen. Naast vele, soms ook succesvolle, pogingen congresorganisatoren te benaderen om meer vrouwen uit te nodigen, besloot ze dat ze, samen met zo’n 20 andere vrouwelijke wetenschappers, meer wilde doen. Ze startte een website, BiasWatchNeuro, waar ze onderzoek doet naar genderratio’s van uitgenodigde sprekers over verschillende congressen binnen neurowetenschappen.

Onderstaand figuur geeft de gender ratio van een aantal onderzochte congressen weer. Opvallend is nog steeds hoe weinig vrouwen uitgenodigd worden ten opzichte van het aantal vrouwen in dat specifieke veld. Voor een meer eerlijker verdeling van uitgenodigde sprekers ten opzichte van de genderratio in deze velden, zouden alle donkerblauwe punten roze moeten worden en alle donkerroze punten blauw moeten worden.

De ondervertegenwoording van vrouwen op congressen is inmiddels veelvuldig aangetoond. Bewustwording van ongelijkheid is een belangrijke eerste stap naar gelijkheid. Daar houdt het echter niet op. Er zijn verschillende bronnen en hulpmiddelen beschikbaar die men kan gebruiken om gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op congressen te waarborgen. Waaronder dit artikel waarin 10 simpele stappen staan beschreven die gevolgd kunnen worden tijdens het organiseren van congressen.

Zie ook het eerdere Angels Approved artikel waarin we verwijzen naar een online tool waarmee een redelijke sprekersverhouding kan worden berekend.

 

En de eerdere nieuwsbrief (februari 2016) die in het teken stond van all-male panels.

 

Marilee Talkington, actrice, ging deze maand naar het World Science Festival in New York, waar ze een discussie bijwoonde van een panel bestaande uit 5 mannelijke wetenschappers en 1 vrouwelijke wetenschapper. Het panel werd geleid door een man, Jim Holt, wetenschapsjournalist voor New Yorker. Het eerste uur van de discussie kwam de vrouwelijke wetenschapper niet aan het woord en pas aan het einde vroeg Jim Holt haar twee theorieën te beschrijven, om deze vervolgens zelf toe te lichten aan het publiek – een fenomeen dat ook wel mensplaining wordt genoemd. Talkington, die ondertussen aan het trillen was van woede en irritatie, besloot haar hand op te steken en zei: Let. Her. Talk. Please. Na een doodse stilte, barstte de zaal in luid applaus en liet Jim Holt haar eindelijk uitpraten.

Lees hier meer over deze gebeurtenis.

Naast de verschillende initiatieven die genomen worden om bewustwording van bias tijdens spreektijd te vergroten en onderbrekingen van vrouwen op congressen te voorkomen, willen wij ook de aandacht vestigen op hoe vrouwen worden aangesproken tijdens congressen en discussies.

Zo blijkt uit een onderzoek naar introducties van wetenschappers tijdens een congres dat vrouwen minder vaak bij hun titel worden geïntroduceerd dan mannen. Wanneer een mannelijke doctor een andere mannelijke doctor introduceerde, gebruikte hij de term ‘doctor’ in 72.4% van de gevallen. Wanneer een mannelijke doctor echter een vrouwelijke doctor introduceerde, gebruikte hij maar 49.2% van de gevallen de term ‘doctor’. Vrouwelijke doctoren daarentegen introduceerden mannelijke doctoren in 95% van de gevallen met hun titel ‘doctor’ en deden dit voor vrouwelijke doctoren in 97.8% van de gevallen. In dit geval zijn het dus vooral de mannelijke introducers die aangesproken mogen worden!

Oproep

We roepen iedereen op andere voorbeelden van, of persoonlijke ervaringen met gender bias op congressen onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl