Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief september 2019

 

 
Geen afbeeldingen? Webversie
 
 
     
 
 

Vermindert de aanwezigheid van vrouwen bias?

Een maatregel die vaak wordt voorgesteld om de waarschijnlijkheid van gender bias in de beoordeling van mannelijke en vrouwelijke kandidaten te verminderen is ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen in evaluatiecommissies plaatsnemen. Dit wordt ingegeven door de impliciete aanname dat vrouwen meer gemotiveerd zouden zijn dan mannen om andere vrouwen eerlijk te behandelen en dat vrouwen minder kans hebben om te handelen naar gender stereotype verwachtingen en gender bias. Maar wat is het bewijs voor deze veronderstelling?

Klik hier om verder te lezen

 

Does the presence of women reduce bias?

A measure that is often proposed to reduce the likelihood of gender bias in evaluations of male and female candidates is to make sure that women as well as men are included in evaluation committees. This is guided by the implicit assumption that women should be more motivated than men are to treat other women fairly, and that women are less likely to suffer from gender stereotypic expectations and gender bias. But what is the evidence for this assumption?

Press here to continue